Engelsk

Frivillig undervisning i engelsk

Hvis du har særlig interesse eller talent for engelsk kan du på Horsens Gymnasium også arbejde med engelsk i fritiden – fx tilbydes Cambridge-certifikat i engelsk.

Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Certifikatet giver adgangsmuligheder til over 3000 universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden, foruden fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser.
Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret.

Læs mere her