Forældreportal

På denne side kan du som forælder til en elev på Horsens Gymnasium se ferieplanen, læse mere om skolen og m.m.
_
Nedenfor kan man se en oversigt med cirkatidsangivelser for de tre klassetrin i indeværende skoleår (2018-2019).
Se Månedskalenderen i Lectio for flere detaljer.
_
1.G 2.G 3.G
Uge 35
Uge 36 Orientering om studieretninger + studieretningscafé Valg af studieretningspræsentationer  3h AT fremlæggelse
Uge 37  AP sprogformiddag Studieretningspræsentationer 1.g fest 3a og 3h ekskursion til USA
Uge 38 Fredagscafe Studieretningspræsentationer Fredagscafe   Fredagscafe 3a og 3h ekskursion til USA
Uge 39 Matematikscreening  SRP orientering SRP vejledningscafe 3c studierejse til Spanien
Uge 40 VIA på vejen Sidste frist for valg af studieretning (4.oktober) Evalueringssamtaler VIA på vejen       VIA på vejen 3c studierejse til Spanien    
Uge 41  Valg af fag til SRP
Uge 42 Efterårsferie  Efterårsferie  Efterårsferie
Uge 43 NV-eksamen  Studievalg  SRP vejledningssamtale
Uge 44 Kreadag AP eksamen SRP valg af område  
Uge 45 Udvekslingsbesøg – ERASMUS Opstart på studieretninger Udvekslingsbesøg – ERASMUS   Udvekslingsbesøg – ERASMUS  
Uge 46  Ekskursion til vadehavet
Uge 47 Julecafe   Julecafe   Julecafe SRP 2.vejledning
Uge 48 Julefest  Julefest Julefest
Uge 49 Udveksling Halle Hour of code    Udveksling Halle Hour of code   Udveksling Halle Hour of code SRP
Uge 50  Orientering om valgfag Elevtrivselsundersøgelse   Orientering om valgfag Elevtrivselsundersøgelse Flerfagligt samarbejde SRP    
Uge 51         SRP
Uge 52 Juleferie Juleferie Juleferie
Uge 1 Juleferie Juleferie Juleferie
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Uge 6
Uge 7 Vinterferie Vinterferie Vinterferie