Forældreportal

På denne side kan du som forælder til en elev på Horsens Gymnasium se ferieplanen, læse mere om skolen og m.m.
_
Nedenfor kan man se en oversigt med cirkatidsangivelser for de tre klassetrin i indeværende skoleår (2018-2019).
Se Månedskalenderen i Lectio for flere detaljer.
_
1.G 2.G 3.G
Uge 35      
Uge 36 Forældreaften

Orientering om studieretninger + studieretningscafé

Valg af studieretningspræsentationer

   3h AT fremlæggelse
Uge 37  AP sprogformiddag

Studieretningspræsentationer

1.g fest

  3a og 3h ekskursion til USA
Uge 38 Fredagscafe

Studieretningspræsentationer

Fredagscafe

 

Fredagscafe

3a og 3h ekskursion til USA

Uge 39 Matematikscreening    SRP orientering

SRP vejledningscafe

3c studierejse til Spanien

Uge 40 VIA på vejen

Sidste frist for valg af studieretning (4.oktober)

Evalueringssamtaler

VIA på vejen

 

 

 

VIA på vejen

3c studierejse til Spanien

 

 

Uge 41      Valg af fag til SRP
Uge 42 Efterårsferie  Efterårsferie  Efterårsferie
Uge 43 NV-eksamen  Studievalg  SRP vejledningssamtale
Uge 44 Kreadag

AP eksamen

  SRP valg af område

 

Uge 45 Udvekslingsbesøg – ERASMUS

Opstart på studieretninger

Udvekslingsbesøg – ERASMUS

 

Udvekslingsbesøg – ERASMUS

 

Uge 46  Ekskursion til vadehavet    
Uge 47 Julecafe

 

Julecafe

 

Julecafe

SRP 2.vejledning

Uge 48 Julefest  Julefest Julefest
Uge 49 Udveksling Halle

Hour of code

 

 Udveksling Halle

Hour of code

 

Udveksling Halle

Hour of code

SRP

Uge 50  Orientering om valgfag

Elevtrivselsundersøgelse

 

Orientering om valgfag

Elevtrivselsundersøgelse

Flerfagligt samarbejde

SRP

 

 

Uge 51  

 

 

 

SRP
Uge 52  

Juleferie

 

Juleferie Juleferie
Uge 1  

Juleferie

 

Juleferie Juleferie
Uge 2 Valg af valgfag

Elevtrivselsundersøgelse

Musical øveweekend

Valg af valgfag

Elevtrivselsundersøgelse

Musical øveweekend

 

Elevtrivselsundersøgelse

Musical øveweekend

Uge 3 Åbent Hus 16/1 kl.19-21

Fællestime: Villy Søvndal

Netflix and chill

Åbent Hus 16/1 kl.19-21

Fællestime: Villy Søvndal

Netflix and chill

Åbent Hus 16/1 kl.19-21

Fællestime: Villy Søvndal

Netflix and chill

Uge 4
   3.g klasser i København
AT-eksamensemne offentliggøres
Uge 6 Musical

 

Musical

 

Musical

AT: valg af fag og emne

Uge 7  

Vinterferie

 

Vinterferie Vinterferie
Uge 8 Fastelavnsfest

 

Fastelavnsfest

 

Fastelavnsfest

AT: 1. vejledning

Studievalg: optagelsesoplæg

Uge 9
Uge 10
Uge 11
Uge 12
Uge 13
Uge 14
Uge 15
Uge 16
Uge 17
Uge 18
Uge 19
Uge 20
Uge 21
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
Uge 26