Fotografering

Fotografering af elever portræt- og klassebilleder samt studiekort

Onsdag den 27. og torsdag den 28. august 2018

Tidspunkt for hver klasse kan ses i Lectio Dansk Skolefoto tager portræt- og klassebilleder samt laver studiekort. Studiekort sendes til gymnasiet. Fotografering af 1g elever Portrætbilleder tages i august Klassebilleder tages i november, når de endelige klasser er dannet Bestilles online på Dansk Skolefotos hjemmeside www.danskskolefoto.dk Fotografering af 2 og 3g elever Klasserne fotograferes klassevis. Der tages et almindeligt klassebillede samt for 3g’erne et ”fjollebillede”. Nye elever i 2. og 3.g opfordres til at få taget portrætbilleder til Lectio. Hvis der er spørgsmål eller problemer med bestilling, foregår al kontakt til: Dansk Skolefoto Tlf. 44 37 37 37