Fotografering

Fotografering af elever

portræt- og klassebilleder samt studiekort

Onsdag den 27. og torsdag den 28. august 2018

Tidspunkt for hver klasse kan ses i Lectio

Dansk Skolefoto tager portræt- og klassebilleder samt laver studiekort. Studiekort sendes til gymnasiet.

Fotografering af 1g elever

Portrætbilleder tages i august

Klassebilleder tages i november, når de endelige klasser er dannet

Bestilles online på Dansk Skolefotos hjemmeside www.danskskolefoto.dk

Fotografering af 2 og 3g elever

Klasserne fotograferes klassevis. Der tages et almindeligt klassebillede samt for 3g’erne et ”fjollebillede”.

Nye elever i 2. og 3.g opfordres til at få taget portrætbilleder til Lectio.

Hvis der er spørgsmål eller problemer med bestilling, foregår al kontakt til:

Dansk Skolefoto

Tlf. 44 37 37 37