overskrift-clinton-vs-trump

USA-dage på Horsens Gymnasium

Den 7. og 8.november er det amerikanske valg i fokus på Horsens Gymnasium.

Finn Madsen holder den 7.november foredrag om det amerikanske valg – kan han afsløre vinderen?

Slaget om det amerikanske præsidentembede står mellem ejendomsmatadoren og anti-politikeren Donald Trump og den “traditionelle” politiker og tidligere præsidentfrue Hillary Clinton.

Foredragsholder, forfatter og historiker Finn Madsen vil 7.november 2016 med udgangspunkt i sin forskning i moderne amerikansk kultur og politik, sine mange rejser sammesteds og sin bog Det amerikanske samfund – i dansk perspektiv diskutere de allerseneste politiske tendenser i USA. Hypermagtens internationale position vil blive forklaret, og det vil blive uddybet, hvorfor indehaveren af præsidentembedet med rette kan betegnes som verdens mægtigste person. Foredraget vil bl.a. give en præsentation af:

  • Det amerikanske valgsystem og præsidentembedets magtbeføjelser.
  • Nuværende tendenser i amerikansk politik, den generelle politikerlede i befolkningen og de sociale mediers voksende betydning.
  • Obamas Amerika: Hvad er det for et USA Obama efterlader sig? Præsidentens indenrigs- og udenrigspolitiske udfordringer (fx finanskrisen, sundhedsreformen, middelklassens økonomiske nedgang, den enorme ulighed i samfundet, manglende lyst til at engagere sig i Mellemøsten, Irak- og Afgha- nistan-krigene, Guantanamo-lejren m.v.).
  • En grundig diskussion af de to kandidater – Donald Trump og Hillary Clinton – og deres idégrundlag, primærvalgenes øvrige deltagere og årsagerne til, at de faldt fra i løbet af året.
  • Valgkampen, kampagner, strategier – der vil blive forsøgt givet et bud på, hvem der vinder og hvorfor?
  • Fremtiden: hvad betyder valgresultatet for USA, verden og – Danmark.

Den 8.november – valgaften på Horsens Gymnasium:

Den 8.november arrangerer samfundsfagselever og lærere valgaften for skolens elever på Horsens Gymnasium.