Skolens vejledere

Studievejledere

Anne Toftild

Anne Toftild (AT)
at@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr5, 1gr7, 1a, 1c, 2b, 2d, 3a, 3e

Elsebeth Oxholm

Elsebeth Oxholm (EO)
eo@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr3, 1gr4, 1gr6, 1d, 1y, 1z, 2a, 2e, 3b, 3d, 3h

Simon Buchhave (Bu)
Bu@horsensgym.dk
tlf: 76261500
1gr1, 1gr2, 1b, 1x, 2c, 2f, 2h, 3c, 3f

 

 

 

 

 Matematikvejleder

Helle Juul (HJ) hj@horsensgym.dk

Hos matematikvejledningen hjælpes elever, som har svært ved matematikken.

I begyndelsen af hvert skoleår screenes alle 1.g-elever i matematik. På baggrund af resultaterne tilbydes ekstraundervisning enten på små hold eller individuelt. Målet med undervisningen er at afhjælpe vanskeligheder med de grundlæggende færdigheder inden for matematik, fx regnearternes hierarki, ligningsløsning og brøkregning.

Hvis der er behov for det, oprettes der også hold med ekstraundervisning i 2.g.

Matematikvejledningen er åben for alle elever. Hvis du oplever, at du har problemer med matematikken, er du altid velkommen til at henvende dig til matematikvejledningen.

Du kan skrive en besked i Lectio til HJ og aftale et møde.

Læsevejledere

Dorte Gade

Dorte Gade (DG) dg@horsensgym.dk

Connie Kjeldbjerg

Connie Kjeldberg (CK) ck@horsensgym.dk

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEVALGSVEJLEDER

Torben Tiedemann tti@studievalg.dk

I løbet af jeres gymnasietid vil I, ud over en gennemførselsvejleder, også møde en Studievalgvejleder fra Studievalg Østjylland. Her på skolen hedder Studievalgvejlederen Torben Tiedemann. Han vil i løbet af både 1., 2., og 3. år afholde oplæg og workshops omkring valg af videregående uddannelse, herunder bl.a uddannelsessystemet, uddannelsesguiden og optagelse. Han vil derudover have træffetid på skolen en gang om måneden, hvor I kan komme og få personlig vejledning. Desuden vil I blive orienteret om forskellige arrangementer, eksempelvis studiepraktik, studie- og karrieredag samt U-days (åbent hus), som I kan deltage i.

http://www.studievalg.dk/book kan I få et overblik over samtlige aktiviteter samt kontaktoplysninger på Torben. Desuden skal I oprette jer som studievalgbruger, så I fremover modtager mails, når Torben planlægger aktiviteter på skolen eller har vigtige informationer omkring videregående uddannelse. Du skal gøre det på  http://www.studievalg.dk/mailservice

Klik her for at bestille en tid hos Torben Tiedemann.