FAQ

Betyder sammenlægningen noget for kvaliteten af undervisningen?

Med sammenlægningen får vi nye faciliteter til spændende undervisning. Vi får i endnu højere grad mulighed for at udvikle undervisningen og kunne tilbyde dig moderne undervisningsformer.

Hvor mange elever bliver der på det nye gymnasium?

Der bliver ca. 1350 elever på Horsens Gymnasium & HF som forventes fordelt på to hf og 15 stx-spor. Vi glæder os til de muligheder, det giver for at tilbyde dig alle studieretninger, mangfoldighed af fag, spændende arrangementer og sjove aktiviteter. Det bliver et levende gymnasium – som gymnasierne altid har stået for.

Er jeg sikker på i 2019 at blive optaget på den skole, jeg ønsker?

Optaget i 2019 er helt, som det plejer. Du skal søge om optagelse på den skole, du helst vil gå på. Om du får plads afhænger, som det plejer, af søgningen til skolen. Fordelingen af eleverne følger loven på området, som handler om afstanden til skolen. Du kommer til at gå på skolen i to af dine tre år, og derfor skal du søge dér, hvor du som udgangspunkt helst vil gå.

Hvad så med optaget i 2020?

Optaget i 2020 er endnu ikke fastlagt. Vi regner med, at du søger ind på én skole; Horsens Gymnasium &HF, men med ønske om skoleplacering. Herefter fordeler vi vores elever på de to adresser ud fra dit ønske og din afstand til skolen. I 2021 kommer alle til at gå på den fælles skole – og du fortsætter med den klasse og de lærere, du er startet med.

Flere FAQ i forbindelse med Horsens Gymnasium og HF.