25-10-2019

Horsens Gymnasium & HF bygger 6.300 nye kvadratmeter

Ny fløj med undervisningslokaler og idrætshal er både smuk og moderne, siger rektor.

Vinderen af udbuddet om at opføre den store tilbygning på det nye Horsens Gymnasium & HF på
Studentervænget er nu fundet. Opgaven, der udføres som en totalentreprise, går til MT Højgaard
med C.F. Møller Architects som arkitekter, og kontrakten med MT Højgaard blev underskrevet i
dag fredag.
Det var et enigt bedømmelsesudvalg og to enige bestyrelser, der peger på projektet, som skal give
plads til ca. 1.350 elever og 150 medarbejdere fra sommeren 2021, når byens to gymnasier –
Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole – endeligt skal samles på én adresse.
Tilbygningen omfatter et nybyggeri på ca. 6.300 m2 i to etager, og den kommende rektor for
Horsens’ nye gymnasium er meget begejstret:
– Vi får et moderne læringsbyggeri med lyse og indbydende faglokaler, masser af lysindfald, plads
til gruppearbejde, ”fagtorve” til de enkelte fag samt en samlingssal med 1.500 pladser. Samtidig er
det et æstetisk flot byggeri, der supplerer de eksisterende bygningers ny-klassicistiske stil, og vi
giver en smuk skole videre til de kommende generationer, siger Flemming Steen Jensen, som i dag
er rektor for Horsens Statsskole.
Han tilføjer, at der i forhandlingerne med MT Højgaard og C.F. Møller Architects er blevet lyttet til
input fra gymnasiets naboer, bl.a. når det gælder parkeringsstrukturen og bygningshøjden.
Den nye fløj skal rumme undervisningslokaler til de samfunds- og naturvidenskabelige fag samt
laboratorier. Med til projektet hører også en ekstra sportshal, og hele projektet skaber en
sammenhængende enhed og et symmetrisk udtryk for hele gymnasiet.
-Vi får ekstra gårdhaver, vi bevarer idrætspladsen, og vi får en multibane og nye udearealer, som
bliver en naturlig del af området og som også bliver åbent for naboerne. Desuden får vi en tydelig
forbindelse til det nye campus-område ved banegården gennem Bygholm Park, så gymnasiet
hænger godt sammen med studiemiljøet i Horsens, siger Henriette Andersen, der er konstitueret
rektor på Horsens Gymnasium og kommende vicerektor på det nye gymnasium.
Også i bestyrelserne bag de to gymnasier er der stor tilfredshed.
– Med dette projekt får det nye gymnasium fra begyndelsen optimale og meget flotte rammer,
hvor læringsmiljøet er prioriteret højt, og som ruster det almene gymnasium i Horsens særdeles
godt også til de kommende generationer, siger de to bestyrelsesformænd, Helle Vestergaard fra
Horsens Gymnasium og Ulrik Kragh fra Horsens Statsskole.
MT Højgaards afdelingsdirektør Anders Borg Salling ser frem til at komme i gang med opgaven:
-Både i MT Højgaard og C. F. Møller Architects har vi mærket det store engagement, som
bygherrerne og indbyggerne i Horsens har omkring det kommende gymnasium og HF. Vi er sikre
på, at vi kommer til at aflevere et arkitektonisk smukt og funktionelt byggeri, som elever og
ansatte bliver glade for. Nu glæder vi os bare til at komme i gang og drage nytte af vores erfaringer
fra andre skole- og uddannelsesbyggerier, siger han.
Arkitekt og fagdommer i bedømmelsesudvalget Per Fischer siger om MT Højgaard og C.F. Møller
Architects forslag til nybygning af Horsens Gymnasium & HF:
-Udbygningen skaber en bygningsmæssig helhed, som på respektfuld og harmonisk vis integrerer
nyt og gammelt. Ud af den nye helhed kommer et nyt gymnasium, som både opfylder ønsket om
en moderne institution, hvor faglighed understøttes af fagklynger med lokaler og læringsstationer,
og samtidig fastholdes de klassiske rødder både i forhold til arkitektur og sammenhæng med
uddannelsesbyen Horsens.
Nybyggeriet på Horsens Gymnasium & HF er budgetteret til 148 mill. kr. Næste skridt er
projektering samt kommunal udarbejdelse af lokalplanen, og Flemming Steen Jensen håber, at
spaden kan sættes i jorden i september 2020, så den nye fløj står klar til skolestart i august 2021.
Flemming Steen Jensen oplyser i øvrigt, at gymnasiet har inviteret naboer til et orienteringsmøde
om byggeplanerne i begyndelsen af november. Her vil bl.a. en repræsentant for Horsens
Kommune også være til stede.
Spørgsmål kan rettes til:
Rektor Flemming Steen Jensen, Horsens Gymnasium & HF – 27 77 50 01 eller fs@hs-gym.dk.
Afdelingsdirektør Anders Borg Salling, MT Højgaard – 22 70 85 70 eller abs@mth.dk

Skriv kommentar

Din email adresse vil ikke blive offentliggjort.*