Adgangskrav

Herunder kan du se betingelserne for optagelse på uddannelsen.

Krav til uddannelsesparathed

For at være uddannelsesparat til STX skal du opfylde følgende:

  • Du skal have en godkendt uddannelsesplan og skal ved udgangen af 9. klasse have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
  • Du kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med brug af hjælpemidler
  • Du kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver
  • Du kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Du kan og vil indgå i gruppearbejde sammen med dine klassekammerater
  • Du kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres faglighed og personlighed.

Vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene: dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Prøven bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

  • resultatet af optagelsesprøve
  • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
  • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

En af skolens studievejledere vil tage imod dig, når du møder, og vil være vært for dig i løbet af dagen.

Du er velkommen til at medbringe en madpakke, men du har også mulighed for at købe mad og vand i skolens kantine.

Hvert år bliver der afholdt to optagelsesprøver og en sygeprøve. Datoerne bliver fastlagt årligt.

Den tidlige optagelsesprøve afholdes midt i juni, den sene optagelsesprøve afholdes i starten af august og sygeprøven afholdes midt i august.

I 2019 afholdes den tidlige optagelsesprøve den 14. juni 2019. Dato for den sene optagelsesprøve kommer i foråret 2019. Læs mere her.

Uddannelsesparathed

Dine UU-vejlederne vurderer din uddannelsesparathed. Hvis du ønsker at søge ind på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til optagelsesprøve og optagelsessamtale. Se mere om de nye adgangskrav herunder.