Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathed

Dine UU-vejlederne vurderer din uddannelsesparathed. Er du vurderet uddannelsesparat, kan du søge ind på gymnasiet uden problemer. Er du ikke vurderet uddannelsesparat, men vil du alligevel gerne søge ind på gymnasiet, kan dine forældre anmode om, at du kommer til en prøve på gymnasiet, hvor din uddannelsesparathed vurderes.

I år ligger prøverne i slutningen af marts. Se mere om vurderingen af uddannelsesparathed her.

Krav til uddannelsesparathed

For at være uddannelsesparat til STX skal du opfylde følgende:

  • Du skal have en godkendt uddannelsesplan og skal ved udgangen af 9. klasse have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.
  • Du kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med brug af hjælpemidler
  • Du kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver
  • Du kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Du kan og vil indgå i gruppearbejde sammen med dine klassekammerater
  • Du kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres faglighed og personlighed.

Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen til Horsens Gymnasium er 1. marts 2018. Ansøgningsskema kan hentes her: http://www.optagelse.dk

Vurdering af uddannelsesparathed

Du vil blive vurderet i følgende fag: dansk, engelsk og matematik, samt enten fysik eller tysk. Prøverne er mundtlige og vil være af en varighed på 20-30 minutter i hvert fag. Der vil være en forberedelsestid af tilsvarende varighed.

Derudover vil der indgå en samtale med en studievejleder om dine forudsætninger og din motivation for at begynde på STX med udgangspunkt i kravene til uddannelsesparathed.

En af skolens studievejledere vil tage imod dig, når du møder, og vil være vært for dig i løbet af dagen.

Du er velkommen til at medbringe en madpakke, men du har også mulighed for at købe mad og vand i skolens kantine.

Vurderingen af din uddannelsesparathed vil foregå i slutningen af marts 2018.  Du får nærmere besked om nøjagtig dato og tidspunkt pr. brev. Et par dage efter vurderingen vil du få skriftlig besked om resultatet.

Vil du vide mere om vurdering af uddannelsesparathed, er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 76 26 15 00 eller sende os en mail.