Fastholdelsesstrategi

Vision

Horsens Gymnasium ønsker at videreudvikle en skolekultur med fokus på høj kvalitet i uddannelsen, således at eleverne udvikler sig såvel fagligt som personligt og socialt, og således at de fastholdes i uddannelsen.

Målsætning

At undervisningen tilrettelægges, så alle skolens elever får det bedst mulige udbytte af undervisningen og gymnasieforløbet som helhed – fagligt og personligt.

At forskellige elevtypers læringsvilje og læringslyst udvikles i en balance mellem tryghed og udfordringer for den enkelte elev.

At eleverne arbejder aktivt og konstruktivt i forhold til læring og arbejdsindsats.

At skabe positive følelser i forhold til skolelivet, som sikrer fastholdelse.

At udvikle et læringsmiljø i samarbejde med eleverne, der fremmer elevernes evne til at lære, og hvor alle typer af elever kan hente ressourcer til at fortsætte uddannelsen.

At elever, som ikke kan fastholdes, vejledes til anden uddannelse i samarbejde med UU.

Indsatsområder

1. Information om STX-forløbet og Horsens Gymnasium

2. Undervisning og klasseledelse

3.  Skolekultur og sociale fællesskaber

4. Elever med særlige behov eller stort fravær.