Uddannelsesmål

Uddannelsens mål

Stx-uddannelsen har vægt på det alment dannende og studieforberedende.

Eleven skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre videregående uddannelse.

Uddannelsens opbygning: Grundforløbet

Stx-uddannelsen indledes med et grundforløb på et halvt år. I grundforløbet møder eleverne fagene og introduceres til nogle grundlæggende arbejdsmetoder inden for de forskellige fag. Grundforløbet danner grundlag for elevernes endelige valg af studieretning samt basis for den videre undervisning i studieretningsforløbet.

Uddannelsens opbygning: Studieretningsforløbet

I slutningen af grundforløbet foretager eleven sit endelige valg af studieretning og vil efter juleferien begynde på studieretningsforløbet. Studieretningsforløbet rummer tre studieretningsfag, hvoraf mindst ét er på A-niveau, de obligatoriske fag (se nedenfor) og valgfag. Forløbet vil danne ramme om den faglige fordybelse i den enkelte fag og samspillet mellem dem.

Obligatoriske fag

Stx-uddannelsen rummer en række obligatoriske fag, som alle elever skal have på et bestemt niveau:

A-niveau: Dansk og historie

B-niveau: Engelsk, 2. fremmedsprog samt mindst ét af de naturvidenskabelige fag eller matematik.

C-niveau: Idræt, matematik, fysik, samfundsfag, oldtidskundskab, religion, mindst ét kunstnerisk fag og mindst to af de øvrige naturvidenskabelige fag.

Klik her for stx-bekendtgørelsen

Fagenes mål og indhold

Klik her for information om mål og indhold for de enkelte fag i stx-uddannelsen