Deltagerbetaling

Undervisningsmateriale og printordning

Skolen udleverer som udgangspunkt alt relevant undervisningsmateriale til eleverne i form af bøger, oplæg til gruppearbejder m.m., herunder digitale bøger og materialer. Eleverne skal derimod selv betale for print.

Eleven betaler 50 kr. for 100 print. Beløbet indbetales via safeticket. Indbetalingskvittering medbringes til IT-kontoret, hvorefter der åbnes for print. De 100 print kan bruges under hele uddannelsesforløbet, og eleven kan om nødvendigt tilkøbe flere.

Studieture og ekskursioner.

I tilknytning til undervisningen tilrettelægges en hyttetur i grundforløbet samt 1-3-dags-ekskursioner og studieture i det 3-årige gymnasieforløb. Som udgangspunkt ligger studieturen i foråret 2.g., men udvalgte studieretninger har et udvidet rejseprogram, hvorfor de rejser i både 1., 2. og 3.g.. Oplysning herom kan fås på skolens hjemmeside og ved henvendelse til skolen.

Afhængigt af rejsemål koster studierejsen i 2.g. typisk mellem 2200-3500 kr., hvilket normalt dækker transport, entreer, guidede ture og morgenmad.

Det forventes, at eleverne deltager i disse fagligt tilrettelagte ekskursioner og rejser i forlængelse af undervisningen. Særlige forhold kan dog gøre sig gældende. Eleverne skal tale med rektor eller vicerektor om disse forhold, og kan om nødvendigt i stedet løse en faglig opgave på skolen.

Eleverne betaler selv for studieture og ekskursioner. Skolen yder dog et tilskud til transport til 1-dags-ekskursioner.

Studieture, ekskursioner, hyttetur samt fester og andre events betales over safeticket. Her kan man også se deltagerbetalingen for de forskellige aktiviteter.

Computer

Det forventes, at eleverne har en funktionsdygtig computer eller tablet med i skole hver dag.