Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Undervisningsministeriet har besluttet, at gymnasierne skal foretage en elevtrivsels- og undervisningsmiljøvurdering mindst hvert 3.år. Undersøgelsen består af et standardspørgeskema, der er centralt udarbejdet og som alle elever besvarer i en tidsperiode på 14 dage.

Efterfølgende sammenfatter skolen resultaterne og udarbejder handlingsplaner.

Horsens Gymnasium er medlem af en benchmarkingsgruppe bestående af gymnasier  og handelsgymnasier. I denne gruppe holdes møder, hvor vi diskuterer mulige tiltag til forbedring af undervisningsmiljøet.

Resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen diskuteres også i klasserne, hvor teamet er ordstyrer. Denne diskussion udmunder i en handlingsplan for klassens elevtrivsel.

Elevtrivselsrapport 2015

Benchmarkingsrapport 2015