Intrface Europe

Erasmus+ projektet intrface europe er nu slut. Partnerne har udarbejdet en europæisk metodologi for samarbejde mellem museer og skoler og for planlægning af undervisningsforløb, der bygger på og inddrager det bedste af de to typer institutioner. Metoden og best-practice eksempler er beskrevet i håndbogen “intrface europe – A European Methodology for Museum-School Collaboration and Coursework”. Desuden har partnerne udarbejdet en pixi-udgave af den del af metoden, som handler om museum-skole samarbejde samt en pixi-udgave af den del af metoden, som handler om planlægningen af museum-skole undervisningsforløb.

intrface europe – Historik

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum tog i 2015 initiativ til projektet intrface europe, et EU-projekt under programmet Erasmus+. Lektor Sally Thorhauge fra Horsens Gymnasium skrev projektet hjem, og Industrimuseet var Lead Partner. Foruden Horsens Gymnasium og Industrimuseet deltog følgende partnere i projektet: Aarhus Katedralskole, Aarhus Universitet, italienske partnere Pavia Universitet, Fysisk Museum ved Pavia Universitet, Liceo Classico Ugo Foscolo og Istituto Comprensivio Acerbi (hhv. et gymnasium og en folkeskole i Pavia) samt irske partnere Chester Beatty Library og St. Oliver’s College.

Læs mere om intrface europe-projektet her.

Projektets har to hovedformål

  1. Formulering af en europæisk model / metodologi for museum – skole partnerskabssamarbejde
  2. Udarbejdelse af best-practice manual med læringsforløb for elever

Modellen og manualen kan bruges til

  • Etablering af transeuropæiske samarbejder og partnerskaber mellem skoler og museer
  • Udvikling og gennemførelse af museum-skole læringsforløb på tværs af grænserne i Europa

Der er tilknyttet en følgeforsker fra Aarhus Universitet til projektet. Følgeforskeren har fokus på partnerskabssamarbejdet.