Projekt “Chanceulighed – nej tak”.

Horsens Gymnasium deltager sammen med Horsens Kommune, Bankagerskolen og Learnmark Horsens i et projekt, der skal minimere chanceuligheden i uddannelsessystemet for børn og unge. Projektet er støttet af Region Midtjylland med 3,2 mio. kr. over 3 år. Projektet ligger i direkte forlængelse af et større skoleprojekt, “Respekt for undervisning og læring”, som Horsens Gymnasium gennemførte i skoleåret 2010-2011. Her arbejdede flere projektgrupper med elevaktiverende arbejdsformer, Cooperative Learning, ny skriftlighed og netmedieret undervisning, mens en gruppe satte særligt fokus på de såkaldt “gymnasiefremmede unge”. “Når børn og unges forskellige sociale forudsætninger har væsentlig betydning for deres succes i uddannelsessystemet, skyldes det, at f.eks. institutionskulturer og pædagogiske metoder passer bedre til nogle unges forudsætninger – f.eks. normer, adfærd og sproglige koder – end til andre unges. Vi ved også, at der er en sammenhæng mellem de unges kulturelle kapital og uddannelsesfrekvensen”, siger Karin Løvenskjold Svejgaard fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol, som leder projektet sammen med Horsens Kommune.

Fat om nældens rod

Horsens Kommune iværksætter en række forskellige initiativer, der skal få flere unge i uddannelse. Det kan være vejledning, oplysning m.m.. Men denne gang vil Horsens gå dybere endnu, ved gennem projektet ‘Chanceulighed – nej tak’ at forsøge at skabe en kulturel forandringsproces i den enkelte uddannelsesinstitution og institutionerne i mellem. “Med projektet tager vi fat på selve grundlaget for de aktiviteter, der iværksættes. Dvs. den pædagogiske praksis og de unge og deres forældres holdning til uddannelse. Visionen er, at flere unge og forældre motiveres til at se uddannelse som vigtig for at have et godt liv. Projektet skal skaffe Horsens Kommune viden om og erfaringer med, hvordan en sådan kulturel forandringsproces kan udvikles, gennemføres og organiseres”, forklarer Karin Løvenskjold Svejgaard.

Tre projekter i ét

Projektet består af tre delprojekter:

1) Et pædagogisk udviklingsprojekt, der skal udvikle skole- og undervisningskulturen på uddannelsesinstitutionerne. Der udvikles f.eks. nye pædagogiske metoder, nye undervisningsplaner og -materialer. Der lægges også vægt på arbejdet med fagligheden og elevens sociale mobilitet samt oplevelse af uddannelse som et fællesskab, hvor det faglige arbejde tæller mere end elevens personlige livsomstændigheder.

Fire lærere på Horsens Gymnasium er tilknyttet denne del af projektet: Elsebeth Oxholm (dansk og idræt), Anne Sofie Paaske (historie og tysk), Connie Kjeldbjerg (dansk og samfundsfag) og Simon Buchhave (engelsk og idræt).

2) Et delprojekt, der inddrager forældrene, så deres forståelse af, hvorfor uddannelse er et væsentligt grundlag for børn og unges voksenliv, styrkes.

3) Et følgeforskningsprojekt, der skal følger og dokumenterer udvalgte elevers erfaringer og udvikling. Denne del af projektet udføres af DPU og tilrettelægges som en kvalitativ forløbsundersøgelse. Resultaterne indgår som en del af en løbende evaluering og justering af arbejdsmålene for det samlede projekt.

Projektet forløber i perioden december 2010 – december 2014.