Kvalitetsudvikling og resultatvurdering 2018

1. Masterplan

  • Læs masterplanen her

2. KPI (Key Performance Indicators)

3. Elever

Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Denne evaluering gennemføres årligt i oktober.   Resultaterne fremlægges og drøftes i alle klasser og derudover i bl.a. i skolens pædagogiske udvalg og i bestyrelsen.

ETU og konklusionerne fra referaterne af klassedrøftelserne sammen med drøftelserne i pædagogisk udvalg og i skolens bestyrelse danner grundlag for fastlæggelse skolens kommende indsatsområder. På skolens strategiseminar i maj, hvor bestyrelsen, lærerrepræsentanter, elevrepræsentanter og repræsentanter for det teknisk-administrative personale deltager, foretages den endelige fastlæggelse af indsatsområde for det kommende skoleår.

klik her for mere information om ETU og elevtrivselsrapport 2018