Lærere

ABC – DE – F – GH I – JK – LMNO – P – Q – RS – T – U – V – X – Y – Z – Æ – Ø – Å

Ønskes kontakt pr. mail brug da lærerinitialer efterfulgt af @horsensgym.dk

F.eks.: NP@horsensgym.dk

A

Anders S. Madsen (AM) Matematik

Anders N. Poulsen (NP) Samfundsfag, historie, oldtidskundskab, filosofi

Anne Toftild (AT) Tysk, psykologi, studievejleder

Anne-Sofie Paaske (AP) Historie, tysk

 

 

 

 

 

 

 

B

Bettina Nørholt (BL) Kemi, biologi, bioteknologi

Bjarne Henning (He) Samfundsfag, idræt

 

 

 

 

 

 

 

C – D

Connie Kjeldbjerg (CK) Dansk, samfundsfag, læsevejleder

Christian Horup Pedersen (CP) Engelsk, Billedkunst

David Diec (DD), Kinesisk, Erhvervsøkonomi

Dorthe Holm Hansen (DH), Dansk, Biologi

 

 

 

 

 

 

 

E-F-G

Elsebeth Oxholm (EO) Dansk, idræt, studievejleder

Elsebeth Petersen

Elsebeth Petersen (EP) Fysik, matematik, naturfag

Erik Foldby

Erik Foldby (EF) Historie, naturgeografi

Geert Skinner-Larsen

Geert Skinner-Larsen (SL) Matematik, datalogi

Gorm Duus Gjessing

Gorm D. Gjessing (GG) Historie, idræt

 

 

 

 

 

 

 

 

H
Hanne Hansen

Hanne Hansen (Ha) Engelsk, spansk

Hans Henrik Danielsen

Hans Henrik Danielsen (HH) Historie, biologi, bioteknologi, vicerektor

Hans-Henrik Deichmann

Hans-Henrik Deichmann (HD) Fransk, musik, Adm.leder

Helge Dall

Helge Dall (DL) Biologi, bioteknologi, idræt

Helle Juul Hansen

Helle Juul Hansen (HJ) Fysik, matematik

Henriette K. Hartoft Andersen

Henriette Andersen (An) Dansk, historie, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-J

Jakob Schow-Madsen (JS) Dansk, filosofi, religion

Jan Agentoft Nielsen (JN), Matematik, informatik

Jan Sørensen (Soe) Engelsk, historie

John Pedersen (JP) Historie, samfundsfag, studievejleder

Jonna Benner Lundgaard (JB) Idræt og samfundsfag

Julie Greve Ejlersen

Julie G. Ejlersen (JG) Dansk, drama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-L

Kirstine Gade (KG) Samfundsfag, spansk

Klaus L. Dagø (KD) Fysik, matematik

Kristina Q. Pedersen (KP) Fransk

Lars Dall Hansen

Lars D. Hansen (LD) Engelsk, samfundsfag, mediefag

Lars Moeslund (LM) Biologi, bioteknologi, kemi

Laura Garne Kjeldsen (LK) Historie, religion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Mads Malthe Rifbjerg Søvndal MAS), Idræt

Maj M. Kjærgaard (MK) Biologi, naturgeografi

Maria Bøgebjerg Mikkelsen

Maria B. Mikkelsen (MM) Dansk, oldtidskundskab

Michael E. Bessert (ME) Fysik, kemi

Michala Schaffalitzky de Muckadell (Sc) Spansk, fransk

Mikkel Sohn (MS) Engelsk, historie

Morten Husted

Morten Husted (MH) Samfundsfag, musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-P-R
Ole Christiansen

Ole Christiansen (OC) Dansk, matematik

Peter Leineweber (PL) Matematik, Biologi

Rasmus F. Frisenvang (RF), Musik

Rasmus Østergaard (RØ) Biologi, bioteknologi, kemi

 

 

 

 

 

 

 

S-V
Sally Thorhauge

Sally Thorhauge (ST) Engelsk, billedkunst

Sanne B. Johansen (SJ) Tysk, Engelsk

Signe B. Meinicke (SM) Engelsk, mediefag, skemalægger, uddannelsesleder

Simon Buchhave (Bu) Engelsk, idræt, studievejleder

Steen Laursen (La) Engelsk, tysk

Søs Elmstrøm (SE), Drama, idræt

Stefanie von der Recke (SR), Tysk, Historie

Thao Cao (TC), Fysik, kemi, informatik

Thomas Ohrt

Thomas Ohrt (TO) Billedkunst, design

Tove Trankjær

Tove Trankjær (TT) Dansk, latin og idræt