Ledelsen på Horsens Gymnasium

Henriette Andersen, rektor
Henriette K. Hartoft Andersen

An@horsensgym.dk Dansk og historie

 • Overordnet økonomisk og pædagogisk ledelse
 • Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
 • Skolens bestyrelse
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • Time- og fagfordeling
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Klagesager
 • Eksternt samarbejde
 • Kvalitetssikring, herunder elevtrivselsundersøgelser
 • Årgangsledelse
 • Elevråd
 • Almen studieforberedelse
 • Udvalg: Bestyrelse, MIO, Pædagogisk Forum, Kvalitetsudvalg

Telefon: 22419609

Hans Henrik Danielsen, vicerektor
Hans Henrik Danielsen

HH@horsensgym.dk Historie, biologi og bioteknologi

 • Rektors stedfortræder
 • Skolens bestyrelse
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • Time- og fagfordeling
 • Optagelse af nye elever/optagelsesprøver
 • Klasse- og holddannelser
 • Årgangsledelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Udviklingsprojekter og pædagogiske arrangementer
 • Dimission/translokation
 • Skriftlige terminsprøver, årsprøver og skriftlig eksamen
 • Talentklasser
 • Skriftlig progression, DHO, SRO og SRP
 • Pædagogisk IT og digital dannelse
 • Team Danmark, Sportscollege og billedskole
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Udvalg: Bestyrelsen, MIO, Pædagogisk Forum, IT-udvalg, M&A-udvalg, Marketingsudvalg

 

Hans-Henrik Deichmann, adm.leder
Hans-Henrik Deichmann

HD@horsensgym.dk Fransk og musik

 • Økonomi
 • Løn
 • Bygninger
 • Mundtlig eksamen og eksamensbeviser
 • Forberedelse af time- og fagfordeling (holdoprettelse og estimater)
 • Elev- og læreradministration
 • Stamdata
 • Fester
 • Medarbejderudviklingssamtaler med TAP-personalet
 • Bogbixen
 • Forældrekonsultationer
 • Statistik og analyse
 • Elevfravær
 • Fastholdelse og trivsel i samarbejde med studievejledningen
 • Udvalg: MIO og undervisningsmiddel udvalg

 

Signe Beck Meinicke, udd.leder
 • Udviklingsprojekter og pædagogiske arrangementer
 • Internationalt arbejde, herunder studieture, Erasmus og udvekslingsstuderende
 • Udbud og oprettelse af studieretninger
 • Eksternt samarbejde med lokale folkeskoler: Introduktionsforløb (8.klasse) og brobygning (9. og 10. klasse), talentklasser.
 • Karakterer
 • Skema

  SM@horsensgym.dk Engelsk, mediefag, skemalægger, uddannelsesleder

 • Frivillig undervisning
 • Almen sprogforståelse
 • Udvalg: Pædagogisk Forum