Matematikvejleder

Helle Juul (HJ) hj@horsensgym.dk

 

 

 

 

 

 

 

Hos matematikvejledningen hjælpes elever, som har svært ved matematikken.

I begyndelsen af hvert skoleår screenes alle 1.g-elever i matematik. På baggrund af resultaterne tilbydes ekstraundervisning enten på små hold eller individuelt. Målet med undervisningen er at afhjælpe vanskeligheder med de grundlæggende færdigheder inden for matematik, fx regnearternes hierarki, ligningsløsning og brøkregning.

Hvis der er behov for det, oprettes der også hold med ekstraundervisning i 2.g.

Matematikvejledningen er åben for alle elever. Hvis du oplever, at du har problemer med matematikken, er du altid velkommen til at henvende dig til matematikvejledningen.

Du kan skrive en besked i Lectio til HJ og aftale et møde.