Engelsk

Hvordan skriver man et essay i Engelsk

Fælles i faget Engelsk på STX for både A- og B niveau er det akademiske essay.

I sagprosaopgaven på STX B skal spørgsmålene dog besvares separat, som det også fremgår af opgaveformuleringen.

Klik her for at læse mere om essayvejledning.

Klik her for læse mere om kommenteringsstilen.


Forbinderord

Som nævnt, skal et essay være sammenhængende. For at lave dit essay sammenhængende, er det en god ide at bruge forbinderord:

  • rækkefølge: first, second, third, finally, lastly
  • udbygning af argumentation: moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarily
  • eksemplificering og forklaring: for example, for instance, e.g., in other words
  • logisk konsekvens: so, therefore, as a result, because, thus
  • modargument og modsigelse: but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of
  • konklusion: to sum up, in conclusion, in short

Uddybende materiale om skriftlig eksamen i engelsk

Engelsk STX B.pdf

Engelsk STX A.pdf