Skriftlighed i Historie:

Historisk og SRP

Når du skriver historieopgaven, skal den bestå af 5 elementer:

 1. Indledning (pdf)
 2. Redegørelse (pdf)
 3. Historisk undersøgelse (pdf)
 4. Vurdering og diskussion (pdf)
 5. Konklusion (pdf)

Her er materialet samlet i ét dokument: Samlet (pdf)

Eksempler på historieopgaver

 1. DHO historieopgave med blandet kildemateriale (pdf)
 2. DHO historieopgave historiografisk (pdf)

Typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:

Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layout herunder:

Hensigtsmæssig brug af typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men det er hensigtsmæssigt at bruge det funktionelt, så det tilsammen:

 1. støtter indhold og struktur
 2. giver overblik og orden
 3. adskiller tekstdele med forskellige funktioner
 4. gør teksten pæn og indbydende

Det anbefales at du anvender følgende:

 1. Times New Roman eller Ariel str. 12, linieafstand 1,5, venstremargen 3 cm, højremargen 2 cm.
 2. Et sidehoved med navn, fag, opgavetitel, dato og sidenummerering i højre hjørne.
 3. Fodnoter i Word ved: Indsæt, reference, fodnote.