Større skriftlige opgaver

Når du skal skrive en større skriftlige opgave i musik gælder de almindelige krav for dokumentation, disponering osv. af opgaver naturligvis. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt, det er, at du skaber en rød tråd i opgaven, så de enkelte dele (såvel historiske, samfundsmæssige som analytiske) indgår meningsfuldt i en argumentation.

Her kan du desuden få nogle gode råd til, hvordan man skriver analyse som sammenhængende tekst.

Skriftlig musikeksamen

Skriftlig musikeksamen på A-niveau består af to delprøver:

I delprøve 1 får du testet fem forskellige færdigheder, og den er uden hjælpemidler:

I delprøve 2 skal du lave et musikalsk arrangement af en melodi, hvor du viser, at du behersker arrangementsteknikker og kan anvende dem musikalsk meningsfuldt.