Skriftlighed i Fysik

Opskrift for naturvidenskabelig rapport

Skabelon for naturvidenskabelig rapport (til nv).pdf

Stillads for naturvidenskabelig rapport (udfoldet).pdf

2 eksemplariske fysikrapporter:

Gulds massefylde.pdf

Svovlsyres massefylde.pdf

Gode råd når du løser almindelige fysikopgaver

Om at løse fysikopgaver.pdf