Dokumentation

Hvis du vil overbevise nogen om, at du har ret i en påstand, er det vigtigt, at du kan dokumentere, at det, du siger, er rigtigt. Ellers er det netop bare noget, du påstår uden at underbygge det.

Derudover er det vigtigt, når du skriver, at du fremstår troværdig, og det gør du ikke, med mindre du henviser til, hvordan du kan drage de slutninger, du gør, og hvis arbejde du bygger videre på. Det vil med andre ord sige, at din argumentation skal være i orden, og at du skal bruge henvisninger, noter og litteraturliste.

For at du fremstår troværdig, er det vigtigt, at du ikke bruger ukorrekte oplysninger eller fordrejer andres synspunkter. Du må ikke snyde på vægten, men skal bygge på troværdige kilder inden for det felt, du arbejder med.