Disposition

Når du har en idé om, hvilke punkter der skal med i en besvarelse, sætter du dem i en logisk rækkefølge, så der kommer en god rød tråd gennem opgaven. Her skal du overveje, hvad der er forudsætningen for hvad i din opgave.

En disposition i punktform ligner en indholdsfortegnelse.

I forhold til de akademiske opgaver er den overordnede struktur fastlagt på forhånd.

Forside (officiel forside givet af gymnasiet)

         Resume (SRP)

               Indholdsfortegnelse

                     Indledning

                       Opgavens forskellige hovedafsnit med delkonklusioner

                 …

          Konklusion

  Litteraturliste

                             Evt. bilag

En anden og mere fysisk, konkret måde at arbejde med disposition er at lave en grafisk repræsentation, hvor man helt konkret markerer, hvad der skal være på hver side i opgaven.

Herefter kan du forsøge dig med at skrive enkelte dele ud fra samme fremgangsmåde som i 5-punktsteksten.