Abstract

Din SRO– og SRP-opgavebesvarelse skal indeholde et kort resumé (et abstract) på engelsk på 15-20 linjer.

Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.

Der gælder om et abstract at det

 • typisk fylder 10-20 linjer
 • indeholder en beskrivelse af opgavens:
  • formål/problemstilling
  • anvendte metoder
  • resultater og konklusioner

 • ikke indeholder citater eller kildehenvisninger
 • skrives i ét afsnit
 • laves efter opgaven er skrevet
 • placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er:

 • en relevant sammenfatning af opgaven
 • overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende
 • skrevet på forståeligt engelsk

Tænk på din læser

Det engelske resumé er læserens (censors!) førstehåndsindtryk.

Det vil derfor være en rigtig god idé at ”sælge sig selv” bedst muligt:

Sørg for at alle niveauerne i Blooms taksonomi er repræsenteret (redegørelse, analyse, vurdering), så du demonstrerer overfor læseren, at din besvarelse er dybtgående, velovervejet og gennemarbejdet.

Nærmere information

Indhold

Sproglige tips

Eksempler