Resume

Din SRO– og SRP-opgavebesvarelse skal indeholde et kort resumé på 10-20 linjer.

Et resume er en kort sammenfatning af hele besvarelsen. Tidligere skulle det skrives på engelsk, men nu skal det skrives på dansk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.

For resumeet gælder det, at det:

 • typisk fylder 10-20 linjer
 • indeholder en beskrivelse af opgavens:
  • formål/problemstilling
  • anvendte metoder
  • resultater og konklusioner

 • ikke indeholder citater eller kildehenvisninger
 • skrives i ét afsnit
 • laves efter opgaven er skrevet
 • placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er:

 • en relevant sammenfatning af opgaven
 • overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende

Tænk på din læser

Resumeet er læserens (censors!) førstehåndsindtryk.

Det vil derfor være en rigtig god idé at ”sælge sig selv” bedst muligt:

Sørg for at alle niveauerne i Blooms taksonomi er repræsenteret (redegørelse, analyse, vurdering), så du demonstrerer overfor læseren, at din besvarelse er dybtgående, velovervejet og gennemarbejdet.