Indhold

Dit abstract bør bestå af følgende tre dele:

Formål

Hvorfor?

Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)?

Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for, at der er overensstemmelse hermed.

Formulér formålet præcist og sammenhængende.

Eksempler på indledninger: 

  • This study tests…
  • The study investigates…
  • This paper examines…

Metode

Hvordan?

Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det?

Skriv i korte, præcise vendinger.

Metode

Hvordan?

Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse?

Hvad har du konkluderet?

Eksempler på afslutninger: 

  • There is a significant relationship between…
  • The results show that in 85% of the cases…
  • It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by…