Hovedafsnit

Opgavens hovedafsnit er de afsnit, der fylder langt det meste af opgaven. Det er her – i midterdelen af opgaven – at den faglige fordybelse finder sted.

Strukturen for hovedafsnittene er identisk med dine underspørgsmål til opgaven, og tilsammen skal de enkelte delkonklusioner fra hvert afsnit kunne besvare hovedspørgsmålet. Indholdet i hovedafsnittene er med andre ord hele tiden afhængig af helheden. Du skal aldrig skrive noget, der ikke er interessant i forhold til underspørgsmål og hovedspørgsmål.