Indholdsfortegnelse

I indholdsfortegnelsen skal du skrive de overskrifter, der indgår i opgaven, og på hvilken side de enkelte dele af opgaven begynder. De fleste tekstbehandlingsprogrammer kan autogenerere en indholdsfortegnelse ud fra de overskrifter, du har skrevet i opgaven.

eksempler

Eksempel på en indholdsfortegnelse 1.pdf

Eksempel på en indholdsfortegnelse 2.pdf