Eksempler på gode AT-problemformuleringer

Eksempel 1 (SA-DA)

Hvorfor har Dansk Folkepartis syn på fremmede så stor en gennemslagskraft i befolkningen?

 • Hvad er det, der truer Danmarks tryghed ifølge Dansk Folkeparti?
 • Hvilke værdier lægger Dansk Folkeparti vægt på, og hvordan kommer de til udtryk?
 • Hvilke retoriske virkemidler anvender Pia Kjærsgaard – hvem appellerer hun til, hvorfor og med hvilken effekt?
 • Hvilke dele af befolkningen vælger at stemme på Dansk Folkeparti og hvorfor?
 • Hvilken betydning havde og har Dansk Folkepartis indflydelse på samfundet?

Eksempel 2 (TY-Me)

Hvilken betydning havde Leni Riefenstahls Triumph des Willens i NSDRPs bestræbelser på at få opbakning til nazismen?

 • Hvilke medier benyttede det nazistiske propagandaapparat?
 • Hvilket menneskesyn ligger til grund for den nazistiske ideologi?
 • Hvilke virkemidler anvendes i Triumph des Willens til at understøtte den nazistiske propaganda?
 • Hvordan blev filmen modtaget i de samtidige medier?

Eksempel 3 (FY-HI)

Hvorfor blev Galilei ikke hædret som en helt i sin samtid?

 • Hvordan ændrer reformationen den katolske kirkes verdensbillede og magtposition?
 • Hvilke astronomiske opdagelser gør Galilei?
 • Hvad betyder Galileis opdagelser for udviklingen af verdensbilledet?
 • Hvorfor giver den katolske kirke først Galilei en undskyldning i det 20. århundrede?