Den røde tråd gennem teksten

Hvis du skal skrive en sammenhængende tekst, er det vigtigt, at du skaber en rød tråd fra afsnit til afsnit og fra start til slut i opgaven. Det betyder, at du skal stille afsnittene i den rigtige rækkefølge og forbinde dem med hinanden.

Øvelser og inspiration

En god måde at blive bedre til at skabe sammenhæng mellem de enkelte afsnit er at arbejde med at skrive 5-punktstekster. En 5-punktstekst er ikke en eksamensgenre, men netop en måde at træne den røde tråd fra afsnit til afsnit, der kræves i en lang række eksamens- og større opgaver.