Udforskende skrivning

Det er afgørende for skriveteknikkerne til udforskende skrivning, at du primært skriver til dig selv med det formål at få nye idéer og/eller strukturere idéer, du allerede har fået i forhold til et emne.

Hvorfor arbejde med udforskende skrivning?

Tanken bag udforskende skrivning er, at du skal anvende skrivning som redskab for din tænkning – at du “automatisk” kommer til at tænke, når du skriver.

Det skal understreges, at der ikke er garanti for, at du kommer til at tænke nye tanker under en udforskende skrivning – men der er gode chancer. Hvis ikke det virker i en given situation, kan du forsøge at skifte teknik eller prøve noget helt andet.

Progression

Når du i gymnasiet arbejder med udforskende skrivning, sker det i en fortsat progression gennem hele uddannelsesforløbet.

Gennem hele gymnasieforløbet er det naturligt at arbejde med de tilegnede teknikker i arbejdet med større opgaver som fx SRO, SRP og AT-eksamen – både i forbindelse med den vejledning, du vil modtage fra dine opgavevejledere og i forbindelse med din skriveproces.

Når dine vejledere opfordrer dig til at anvende udforskende skrivning i forbindelse med en større opgave, ligger der 2 forskellige tanker bag: For det første kan du med fordel anvende udforskende skrivning som forberedelse til vejledningsmøder. Det vil hjælpe dig med at få idéer og fokusere dem. For det andet kan du ikke effektivt både producere og redigere på samme tid. Du kan bruge udforskende skrivning undervejs i skriveprocessen til at producere idéer og tekst, som du efterfølgende redigerer, omskriver osv. På denne måde får du adskilt processerne produktion og redigering – hvilket er en klar fordel.