Digital dannelse

Horsens gymnasium har i de kommende år fokus på IT-dannelse, herunder på hvordan vi sikrer at brugen af computere bliver fokuseret på faglig anvendelse. I forlængelse heraf implementeres nogle tiltag til udvikling af god IT-adfærd i klasserummet.

Læs mere nedenfor.