Historie som et samfundsvidenskabeligt fag

 

Fra Anders Hassing og Christian Vollmond: Fra fortid til historie. Historiefagets identitet og metoder, Columbus, København 2013, s. 96-99m og 119.
Der kræver et horsensgym.dk-login at se dokumentet. Hvis der er problemer med at se det, kan det ses og downloades her

Ordforklaringer

  • nomotetisk: “lovmæssig”. Nomotetiske tilgange til historiefaget påstår, at der er visse lovmæssige forhold i menneskets fortid og i samfundsudviklingen, nærmest ligesom der i naturen findes naturlove. (Hassing og Vollmond 2013, s. 62)
  • idiografisk: “beskrivelse af det særegne”. Idiografiske tilgange til historiefaget hævder, at alting kun er sket én gang. Fortiden er altid unik, og der sker ikke gentagelser af den. (Hassing og Vollmond 2013, s. 62)

 

Yderligere læsning

I Hassing og Vollmond 2013, s. 102-118, introduceres til:
  • Karl Marx: Den materialistiske historieopfattelse
  • Økonomisk historie
  • Modeller og statistik i historiefaget
  • Historisk sociologi
  • Statsdannelse
  • Komparativ metode