Strategi til at mindske elevernes ikke-faglige brug af computere i undervisningen

Progression i tiltagene:

 1. Tydelige rammer fra dag 1 ang. IT-adfærd
 2. Tydelige markeringer fra dag 1 i 1.g – hvad accepterer vi, og hvad accepterer vi ikke. Teamlærerne følger op i 2.g og 3.g.
  • Herunder bl.a.: Mobiler ligger i tasken – sat på lydløs.
 3. Alle lærere er ansvarlige for at bakke op.
 4. Hjælp til selvhjælp
 5. Programmer, hvor eleven selv kan håndtere delvis lukning af sider på internettet.
 6. Lukke for internettet for klasser eller hold i kortere eller længere tid.
 7. Forslag til læreren:
  • Have sekvenser (evt. længere perioder) i undervisningen uden computer, derved lade eleverne opleve forskellen på læring med og uden computerens muligheder for ikke-faglige overspringshandlinger.
  • Gruppearbejde, hvor kun én har computer med. Deler med resten af gruppen, fx via Google Docs.
 8. Sanktioner
 9. Lukke for internettet for enkeltelever i kortere eller længere tid, evt. kun i enkelte fag. Kan styres af den enkelte lærer, evt. af klasseteamet afhængigt af behovet.
 10. Hvis ikke der sker forbedringer: Møde med ledelsen.