Brobygning for 10. klasse – efteråret 2019

Formål: Formålet med at komme i brobygning på Horsens Gymnasium i 10. klasse er at give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev i det almene gymnasium (stx) og på Horsens Gymnasium. Vi vil gerne give dig et indtryk af, hvordan vi arbejder i fagene og på tværs af fagene, og give dig et indtryk af, hvordan gymnasielivet er. Vi glæder os til at præsentere dig for skolen, vores elever og 2-3 dage med spændende fag og emner. Det at være en del af fællesskabet er en vigtig grundingrediens på Horsens Gymnasium, og det er derfor vigtigt, at du selv bliver en del af fællesskabet ved at deltage aktivt i den undervisning, vi har tilrettelagt for dig.

Indhold og arbejdsform: Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold, og du vil her blive præsenteret for både fællesfag så som dansk, historie eller religion og udvalgte studieretningsfag som bioteknologi, psykologi eller matematik. Er du her i 3 dage (fra onsdag til fredag) vil du også blive præsenteret for et kreativt fag.

En af skolens studievejledere vil gennemgå opbygning af stx og fortælle om videreuddannelses- og jobperspektiver, ligesom to af vores elever til komme på besøg på brobygningsholdet for at fortælle om, hvordan det er at være elev i det almene gymnasium og hvilke tanker de gør sig om videreuddannelse.

Mødetid: Vi mødes kl. 8.00 i kantinen, der ligger til højre for hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en af skolens studievejledere, som vil følge dig og holdet til jeres klasselokale. Du får fri kl. 13.25 hver dag.

Transport: Bus nr. 6 stopper ved Beringsvej, som er 5 minutters gang fra gymnasiet

Kantine: Vi har et frikvarter på 20 minutter mellem 1. og 2. blok fra kl. 9.35 – 9.55. Spisefrikvarteret ligger fra kl. 11.30 – 11.55 mellem 2. og 3. blok. Du kan tage madpakke med, og/eller du kan købe mad, frugt og diverse vand i skolens kantine. Dagens varme ret annonceres på skolens informationsskærme ved hovedindgangen.

Øvrige informationer: Husk at medbringe papir, skriveredskaber og computer.

Kontaktpersoner: Pernille Fassing (sekretær), Anne Toftild (studievejleder) eller Signe Beck Meinicke (uddannelsesleder). Tlf. 76 26 15 00.

Tidspunkt: Start uger: 44, 45, 46, 47, 48

Sted: Horsens Gymnasium, Højen 1, 8700 Horsens

Ansvarlig: Pernille Fassing
Email: PF@adm.horsensgym.dk