Det rullende universitet

Kære elever på Horsens Gymnasium – og forældre!

Horsens Gymnasium får fredag d. 6. oktober besøg af Det rullende Universitet fra kl. 8.00-11.55. Det rullende Universitet er et tilbud fra Århus Universitet, hvor studerende og ph.d.-forskere for en dag overtager undervisningen på gymnasiet, mens lærerne holder huskursus om innovation.

Vi har 3 gange tidligere med stor succes haft besøg af Det rullende Universitet og har den målsætning, at alle vores elever mindst én gang i løbet af deres gymnasietid skal møde denne ”anderledes undervisning”, der gerne skulle inspirere til videre uddannelse.

I vil d. 6. oktober få en ”anderledes undervisning” af studerende og forskere, der brænder for at formidle nogle af de forskningstemaer, de lige nu arbejder med på universitetet. Mange emner er i spil: Lige fra naturvidenskabelige emner som fx Genterapi – et bud på fremtidens medicin og Den matematiske vej til at vinde en sportsvogn over samfundsvidenskabelige emner som Hvor er vindermentaliteten i vores samfund? og Hashtags og ritualer på de sociale medier til humanistiske emner som Yahya Hassan og Kan tv-underholdning bryde med tabuer og fordomme?

Udvælgelsen af temaer til de enkelte klasser er sket på bagrund af de fag og studieretninger, I har valgt.

2 elever fra hver klasse skal fungere som ”værter” for de studerende under besøget.

I skal møde fredag d. 6. oktober kl. 8.00. Skemaerne for de enkelte klasser vil fremgå af Lectio senest tirsdag d. 3. oktober. Der vil også være forberedelse til de to blokke.

Der er mødepligt til undervisningen, inkl. fraværsregistrering, og skolen forventer, at I også i disse 2 blokke deltager aktivt i undervisningen, ligesom skolens studie- og ordensregler naturligvis også gælder denne dag.

Efter 2. blok fra kl. 11.30-11.55 vil der være mulighed for at høre mere om livet som studerende i fællesområdet foran Globen. I har fri efter en fællestime senest kl. 13.25. Mere information om denne fællestime senere.

Vi håber, at I vil møde de studerende med et åbent og videbegærligt sind, så engagement, spørgelyst, viden og læring vil fylde skolen – også således at I kan dele den nye viden med jeres faglærere.

I er ambassadører for Horsens Gymnasium. Tag godt imod de studerende, så de bliver bekræftet i deres tanker om at blive gymnasielærere – og vis jer fra jeres bedste side!

Bedste hilsener

Henriette Hartoft Andersen og Jens Skov

Vicerektor og rektor

Hvad er Det rullende Universitet?

Det rullende Universitet er et tilbud fra Århus Universitet. Her underviser studerende alle skolens klasser i emner fra deres eget studium, fx dansk, engelsk, samfundsfag, fysik og matematik.

Ud over klasseundervisning med oplæg, powerpoint-præsentationer, gruppearbejder og øvelser, kan der være et fælles foredrag for alle skolens elever.

I september 2009 havde vi første gang besøg af Det rullende Universitet – se filmen fra disse to spændende og anderledes skoledage nedenfor.

Leder af Center for Undervisningsmidler og Digitale Medier ved Århus Universitet, Arne Kjær, der sidder i bestyrelsen for Horsens Gymnasium, har formidlet kontakten til dette spændende samarbejde.