Praktiske forhold vedrørende skriftlig eksamen 2019

Der anvendes ikke ExamCookie i forbindelse med eksamen på Horsens Gymnasium 2019.

Præsentation for 3.g om eksamen:

Eksamensorientering 2019

Information givet ved eksamensinformationen 10/5 foran globen.

Praktiske forhold vedrørende skriftlige årsprøver for 1.g og 2.g

Elever Praktiske Forhold Ved Skriftlige årsprøver 2019

Nedenfor er der informationer om regler for adgang til internettet (se “gældende for 1.g og 2.g elever).

Om adgang til internettet sommertermin 2019

Følgende er en opsummering af de generelle regler. Man skal derfor være opmærksom på, at der for enkelte fag kan være enten strammere eller mere lempelige regler. Dette vil stå i det enkelte fags læreplan.

Der gælder forskellige regler for eleverne på den gamle reform (3g), og eleverne på den nye reform (2g,2hf og ned). Reglerne er lidt mere lempelige for 3g’erne.

Gældende for netadgang – 3.g elever:

Regler for netadgang til eksamen 2019 –  3.g elever

Laesevejledning Til Hjaelpemiddeloversigt- 3.g elever

Gældende for netadgang – 1.g og 2.g elever:

Regler for netadgang til eksamen 2019 – 1.g og 2.g elever

Mere om eksamen, årsprøver og terminsprøver her.

Præsentation for 3.g om eksamen:

Eksamensorientering 2019

Information givet ved eksamensinformationen 10/5 foran globen.