GymCrawl

Formål: Formålet med at komme i brobygning på Horsens Gymnasium i 10. klasse er at give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev i det almene gymnasium (stx) og på Horsens Gymnasium. Vi vil gerne give dig et indtryk af, hvordan vi arbejder i fagene og på tværs af fagene, og give dig et indtryk af, hvordan gymnasielivet er. Vi glæder os til at præsentere dig for skolen, vores elever og 2 dage med spændende fag og emner. Det at være en del af fællesskabet er en vigtig grundingrediens på Horsens Gymnasium, og det er derfor vigtigt, at du selv bliver en del af fællesskabet ved at deltage aktivt i den undervisning, vi har tilrettelagt for dig.

Indhold: Du skal du deltage i undervisningen i én blok sammen med en udvalgt klasse, ligesom to af vores elever vil komme på besøg på brobygningsholdet for at fortælle om, hvordan det er at være elev i det almene gymnasium, og hvilke tanker de gør sig om videreuddannelse.

Arbejdsform: Du vil få udleveret et skema den første dag. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold, og du vil her blive præsenteret for både fællesfag og udvalgte studieretningsfag. En af skolens studievejledere vil gennemgå opbygningen af stx og fortælle om videreuddannelses- og jobperspektiver.

Mødetid: Kl. 8.00 i kantinen, der ligger til højre for hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en af skolens studievejledere. Du får fri kl. 13.25 mandag og kl. 15.00 tirsdag.

Transport: Bus nr. 6 stopper ved Beringsvej, 5 minutters gang fra gymnasiet.

Kantine: Vi har et større frikvarter på 20 minutter mellem 1. og 2. blok fra kl. 9.35 – 9.55. Spisefrikvarteret ligger fra kl. 11.30 – 11.55 mellem 2. og 3. blok. Du kan tage madpakke med, og/eller du kan købe mad, frugt og diverse vand i skolens kantine. Dagens varme ret annonceres på informationsskærme ved kantinen.

Øvrige informationer: Husk at medbringe papir, skriveredskaber og din computer. Kontaktpersoner: Pernille Fassing (sekretær), Anne Toftild (studievejleder) eller Signe Beck Meinicke (uddannelsesleder). Tlf. 76 26 15 00. Vi glæder os til at se dig på Horsens Gymnasium.

Tidspunkt: startuger: 50

Sted: Højen 1, 8700 Horsens

Ansvarlig: Pernille Fassing

Email: PF@adm.horsensgym.dk