Sprog

Klik her for at se studieretningsfolderen eller læs om de oprettede sproglige studieretninger herunder.

Sprog – Litteratur, Mennesker & Kultur

I spansk vil du komme til at arbejde med litteratur og sociale forhold i både Spanien og Latinamerika. Du lærer at tale og skrive spansk, samtidig med at du lærer at forstå din egen kultur
i forhold til andre, mere eksotiske kulturer.

I engelsk vil du få større indsigt i de engelsktalende landes litteratur, kultur og samfundsforhold. Du vil arbejde med sproget både mundtligt og skriftligt i forbindelse med tekst, film og
digitale medier. Faget engelsk giver dig gode forudsætninger for at begå dig i en globaliseret verden, hvor det engelske sprog får større og større betydning.

I samfundsfag får du forudsætninger for at forstå den ændrede verden, du lever i – både lokalt, nationalt og globalt – og de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen og din egen tilværelse. Det kan være globalisering, terrorisme, indvandring samt bl.a. USA’s, EU’s og Kinas betydning i det internationale politiske system. Det kunne også være spørgsmålet om klimaforandringer og bæredygtighed, som specielt skaber problemer og konflikter på dele af det afrikanske kontinent. Gennem diskussion og undersøgelser bliver du bedre i stand til at forstå og deltage i den demokratiske debat. Du lærer ligeledes at gennemføre og vurdere undersøgelser i samfundet.