Natur

Klik her for at se studieretningsfolderen eller læs om de udbudte naturfaglige studieretninger herunder.

Natur – Videnskab, Teori & Praksis

Matematik er et fag, der både er teoretisk og abstrakt. Under arbejdet med faget vil du derfor lære at tænke både abstrakt og logisk. I matematikundervisningen vil du lære en række metoder til problemløsning og opstilling af matematiske modeller til beskrivelse af verden. Du vil også få viden om fagets udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

I fysik beskæftiger man sig med såvel det nære og dagligdags som det, der er fjernt fra umiddelbar oplevelse ved at være småt og usynligt i den atomare verden eller ufatteligt stort i universet. Fysik er et fag, hvor du lærer at opstille matematiske modeller af den fysiske virkelighed. Du vil komme til at lave eksperimenter til eftervisning af de opstillede modeller i laboratoriet. I videst mulig udstrækning vil det foregå med topmoderne dataopsamlingsudstyr. Du vil komme uden for skolen med faget og besøge en virksomhed eller en videregående uddannelsesinstitution f.eks. i forbindelse med en Energidag i 1.g. Der vil være mulighed for at deltage i f.eks. DM i Science og et innovativt projekt som f.eks. Science Cup.

I kemi lærer du om kemiske stoffers opbygning og reaktioner og stoffernes indflydelse på vores hverdag både teknologisk og sundhedsmæssigt. Kemiske stoffer er ikke blot noget, man
finder i kolber og glas i et laboratorium. Vores mad er kemi, og vi er selv opbygget af kemiske stoffer ligesom alt omkring os. Undervisningen i kemi foregår tit i laboratoriet. Her kan du bruge vort omfattende dataopsamlingsudstyr foruden alt det klassiske udstyr.

Bioteknologi tager udgangspunkt i fagene biologi og kemi og samler viden og metoder fra begge fag. Du vil arbejde med faget både teoretisk og abstrakt. I moderne naturvidenskab og sundhedsvidenskab spiller bioteknologi en stadig vigtigere rolle inden for sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling og biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag. Du vil både få indsigt i, hvordan man bruger bioteknologiske metoder i det moderne samfund, og en faglig baggrund for at forstå mennesket som biologisk organisme.

Biologi er for dig, som vil kende til kroppen, dyr, planter, bakterier og virus. I biologi laver vi mange forsøg i laboratoriet, hvor vi undersøger alt fra blodtype til produktion af yoghurt. I naturen undersøger vi vandløb, skove og fjorden. Det hele kombinerer vi med teoretisk viden til at løfte forståelsen af biologien.